Referenties

De ontwikkeling en realisatie van 54 appartementen op basis van passiefhuis voor De Woonplaats te Enschede. Uitgangspunt bij het ontwerp van het gebouw is toepassing van het passiefhuis-principe van “Vraagbeperking”. Het is een compact gebouw met een gunstige verhouding tussen gebruiksoppervlak/verliesoppervlak, een optimale oriëntatie (ramen op het zuiden) en minimale warmteverliezen door verhoging van de Rc-waarden.

De HSB wanden hebben een Rc van 10 m2.K/W en kozijnen van geïsoleerd Lariks Uw<0,8 W/m2K voorzien van triple beglazing.

  • Betrouwbaar
  • Ervaren
  • Deskundig
  • Flexibel
  • Toegankelijk
  • Maatschappelijk verantwoord