Westerveld & Nederlof | Advies & ontwerp

Advies & ontwerp

Opdrachtgevers kunnen ons specialisme in een zo vroeg mogelijk stadium inzetten bij het ontwerp. Pro-actief. De vraag om mee te denken tijdens het voortraject biedt ruimte voor alternatieven.

Met behulp van een 3D-tekenprogramma (Rubysoft) wordt de opdrachtgever voorzien van een virtueel kozijnmodel dat past in het ontwerp. Exact hetzelfde model wordt gebruikt om de productie aan te sturen. Eén op één, zonder tussenstappen.

Ook gaandeweg het traject kan de opdrachtgever vragen om mee te kijken met het ontwerp. Voor specialistisch advies; van ontwerp tot realisatie.

Referenties

70 appartementen Oudenoord Utrecht

44 woningen Alura in Harderwijk

Nieuwbouw Basiswoningen Trebbe in Meerdere steden

Renovatie 23 woningen Vogelbuurt in Ulft

32 woningen Paul gaugainhof in Utrecht

Nieuwbouw project Duin in Almere

  • Betrouwbaar
  • Ervaren
  • Deskundig
  • Flexibel
  • Toegankelijk
  • Maatschappelijk verantwoord